Beställningar

Hur gör jag en beställning/uttag hos er?
Din diabetessköterska har gjort en beställning av tillbehör till din insulinpump. Beställningen är avsedd att täcka ett års förbrukning. Denna beställning har skickats till oss på Rubin Medical. Hela beställningen skickas inte till dig direkt, utan delas av praktiska skäl upp i 2-4 så kallade uttag. Första uttaget skickas automatiskt till dig. Det innehåller tillbehör för 3-6 månaders användning. När du öppnar sista kartongen är det dags att göra nästa uttag, kontakta oss då på Rubin Medical via mejl: bestallning@rubin.stage.iddev.net eller via telefon: 040-15 54 80

Uppgifter vid uttag 
För att kunna skicka rätt saker, behöver vi få följande uppgifter:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer om möjligt, då kan vi skicka en SMS-avisering
  • Vårdnadshavarens fullständiga namn är viktigt om beställningen är till minderårig.

Uthämtning av paket 
Dina pumptillbehör skickas som postpaket och hämtas ut på närmaste utlämningsställe. Vid minderårig mottagare adresserar vi till vårdnadshavaren. Observera att giltig ID-handling måste uppvisas vid uthämtning (postens krav).

Antal kvarvarande uttag 
På den följesedel som medföljer paketet finns information om hur många uttag (leveranser) du har kvar. Vid sista uttaget ber vi dig kontakta din sköterska för att göra en ny beställning.

Frågor om beställningen? 
Har du frågor kring din beställning? Mejla oss gärna på bestallning@rubin.stage.iddev.net alternativt, ring oss på 040-15 54 80.

Kontaktuppgifter vid beställning hos Rubin Medical 
Mejl: bestallning@rubin.stage.iddev.net

Telefon: 040-15 54 80

KONTAKTA OSS

Vi är här för att hjälpa dig, vänligen kontakta oss