Insulinpump

En insulinpump är ett avancerat tekniskt hjälpmedel som används för att hjälpa personer med typ 1-diabetes att nå sina behandlingsmål. Vad är då optimal diabetesbehandling? Ja, det skiljer sig så klart från individ till individ, men alla är nog överens om att målet är ett bra HbA1c på en så låg nivå som möjligt. Det ger goda förutsättningar att uppnå en god livskvalité både idag och i framtiden. En insulinpump är ett mycket bra hjälpmedel för att nå målet. Det finns flera olika märken av insulinpumpar och alla erbjuder inte lika många eller alla moderna funktioner. En konventionell insulinpump har en användningstid på 4 år, därför är det extra viktigt att du väljer rätt pump från början.

Läs om hur vår insulinpump Tandem t:slim X2 fungerar och hur detta kan vara till nytta för dig i din diabetesbehandling.

Pump eller penna?

Insulinpumpbehandling ger användaren ett friare liv med bättre blodsockerkontroll, bättre hälsa och ökad livskvalité jämfört med konventionell behandling med insulinpenna.
För dig som aktivt följer ditt blodsocker och justerar dina insulindoser kan behandling med pump vara det perfekta alternativet. Du kan ta ytterligare ett steg mot en förbättrad livssituation med ökad kontroll.

Insulinpump halverar risken att dö i hjärtkärlsjukdom
Personer med typ 1-diabetes som använder en insulinpump har en nästan halverad risk att dö i hjärtkärlsjukdom jämfört med personer som har en flerdosbehandling med insulinpenna 1. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin som nyligen publicerades i inytelserika British Medical Journal. Studien har genomförts med hjälp av svenska nationella diabetesregistret, NDR.
– Det är goda nyheter för de som har typ 1-diabetes, säger Soa Gudbjörnsdottir, diabetolog och ansvarig vid Nationella Diabetesregistret.

Andra studier har visat att pumpbehandling kan ge bättre blodsockerkontroll än med pennbehandling 2-6. Även risken för att få diabeteskomplikationer minskar 2-6. Bättre kontroll kan också minska risken för allvarliga hypoglykemier 3-5, 7,8.

Att använda en insulinpump innebär inte att diabetesbehandlingen blir automatiserad. Den kräver att du talar om för pumpen vad du vill att den skall göra. Du får däremot möjligheten att använda bästa möjliga teknik för att du skall åstadkomma bästa möjliga resultat – ett friare liv, med bättre kontroll.

1. Isabelle Steineck, Jan Cederholm, Björn Eliasson, Araz Rawshani,4 Katarina Eeg-Olofsson, Ann-Marie Svensson, Björn Zethelius, Tarik Avdic, Mona Landin-Olsson, Johan Jendle, So􀃕a Gudbjörnsdóttir, the Swedish National Diabetes Register. Insulin pump therapy, multiple daily injections, and cardiovascular mortality in 18 168 people with type 1 diabetes: observational study. BMJ J 2015;350:h323.
2. Weissberg-Benchell J, Antisdel-Lomaglio J, Seshadri R. Insulin pump therapy: a metaanalysis. Diabetes Care. 2003;26(4):1079-1087.
3. Rudolph JW, Hirsch IB. Assessment of therapy with continuous subcutaneous insulin infusion in an academic diabetes clinic. Endocr Pract. 2002;8(6):401-405.
4. Hoogma RPLM, Hammond PJ, Gomis R, et al. Comparison of the effects of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) and NPH-based multiple daily insulin injections (MDI) on glycaemic control and quality of life: results of the 5-nations trial. Diabet Med. 2005;23(2): 141-147.
5. Linkeschova R, Raoul M, Bott U, Berger M, Spraul M. Less severe hypoglycaemia, better metabolic control, and improved quality of life in type 1 diabetes mellitus with continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) therapy; an observational study of 100 consecutive patients followed for a mean of 2 years. Diabet Med. 2002;19(9): 746-751.
6. Pickup J, Mattock M, Kerry S. Glycaemic control with continuous subcutaneous insulin infusion compared with intensive insulin injections in patients with type 1 diabetes: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2002;324(7739):705+.
7. Bode BW, Steed RD, Davidson PC. Reduction in severe hypoglycemia with long-term continuous subcutaneous insulin infusion in type 1 diabetes. Diabetes Care. 1996;19(4):324-327.
8. Bode BW, Sabbah HT, Gross TM, Frederickson LP, Davidson PC. Diabetes management in the new millennium using insulin pump therapy. Diabetes Metab Res Rev. 2002;18(suppl 1):S14-S20.

Hur fungerar pumpen?

När läkare och forskare först utvecklade insulinpumpar på 1970-talet, var deras mål att imitera en frisk bukspottkörtel. Idag är de på god väg. Hundratusentals människor runt om i världen använder insulinpump istället för att ta dagliga injektioner insulin och de får av bättre kontroll och större frihet än någonsin tidigare i sina liv.

Basal- och bolusinsulin

Insulinpumpen hjälper dig hantera din diabetes genom att imitera hur en frisk bukspottkörtel tillför insulin till kroppen. Den doserar kontinuerligt små mängder snabbverkande insulin för att hålla blodsockernivån stabil mellan måltiderna och när du sover. Detta kallas basalinsulin. Basalinsulinet går att justera när som helst på dygnet för att möta varierande insulinbehov. Tillförseln kan också minskas tillfälligt, exempelvis vid fysisk aktivitet.

Vid måltider knappas den önskade mängden insulin in på insulinpumpen (bolusdos). Beroende på vad du äter kan du anpassa hur bolusdosen ges, allt för att din blodsockernivå ska ligga så bra och jämn som möjligt. Bolusdoser kan också ges för att korrigera högt blodsocker mellan måltider.

Infusionsset

Ett infusionsset har en liten nål, antingen i stål eller plast, som förs in precis under huden som hålls på plats med tejp. Det finns många typer av infusionsset. Du kan prova dig fram för att hitta det som är bekvämast för dig.

Infusionssetet kan appliceras på många ställen, till exempel på magen, på låret eller på skinkorna, och behöver bara bytas varannan eller var tredje dag. Du kan koppla bort det under korta stunder för sådant som kontaktsporter eller intimt umgänge. Det återansluts med ett hörbart klick för extra trygghet. Infusionssetet är kopplat till en slang som i sin tur ansluter till reservoaren med insulin i pumpen.


Att välja pump

Vad är viktigt för just dig när du ska välja pump? Det finns flera olika typer av insulinpumpar och alla erbjuder inte riktigt samma  funktioner, det finns vissa skillnader. En insulinpump har en användningstid på fyra år, därför är det extra viktigt att du väljer rätt pump från början.

  • Vill jag kunna använda CGM i min pump?
  • Förstklassig support, är det viktigt för mig?

Pumpen ska hjälpa dig att optimera din behandling, det kan gälla både en bättre sjukdomskontroll (sänka HbA1c) och få en bättre livskvalité – både i dagsläget och längre fram i livet. Bra och stabila blodsockervärden skapar förutsättningar för bättre livskvalité. Då är det viktigt att välja en pump som är modern och har hög noggrannhet. Det betyder att du kan anpassa behandlingen till just dina behov och känna dig trygg i att pumpen levererar den dos du programmerat. Vi på Rubin Medical är väldigt måna om att du som användare ska känna dig trygg med din pump. Därför erbjuder vi 24-timmars pumpsupport för att hjälpa dig dygnet runt. Vi gör det där lilla extra med stort hjärta och vi sätter alltid kundens behov i fokus.

Läs mer om Tandem t:slim X2 insulinpumpen här!

KONTAKTA OSS

Vi är här för att hjälpa dig, vänligen kontakta oss