Tandem t:slim X2
Designad för framtiden

Den enda insulinpumpen med uppdaterbar mjukvara och touchscreen i färg.


Användare Rubin Medical insulinpump

Designad
för framtiden

Tandem t:slim X2 är marknadens första insulinpump med uppdaterbar mjukvara. Du kan enkelt ladda ner förbättringar i systemet och även få tillgång till kommande funktioner som Basal-IQ och Control-IQ och du slipper riskera att din nya insulinpump blir omodern. Istället för att vänta på att byta till en helt ny pump uppdaterar du din t:slim X2 med den senaste tekniken via din dator i samråd med din klinik.

Tandem t:slim X2 ger dig unika möjligheter att optimera insulintillförseln efter dina personliga förutsättningar och behov. Pumpen doserar insulin i små doser kontinuerligt dygnet runt (basaldos) precis på samma sätt som en frisk bukspottskörtel. I din personliga profil kan du enkelt ställa in basaldos, insulinkänslighet, kolhydratkvot och blodsockermål. Du kan lägga in upp till sex olika profiler i pumpen och i varje profil kan du ha upp till 16 olika tidssegment. Det här gör att du kan finjustera din insulinbehandling för alla tillfällen.

Unika fördelar:

 • Uppdaterbar mjukvara
 • Insulinpumpen har alltid senaste tekniken

Designad
för användaren

En insulinpump bör vara så intuitiv att den per automatik blir rätt använd. Tandem t:slim X2 är designad med just användarvänligheten i fokus och har bland annat en överskådlig och självinstruerande touchscreen i färg, ungefär som på en smartphone eller surfplatta. Pumpen är inte större än ett kreditkort och trots all den teknik som ryms inuti pumpen är den inte tjockare än 1,5 centimeter. Resultatet är att du kan bära pumpen precis så diskret som du vill, med de kläder du trivs bäst i.

Med sin smarta touchscreen är t:slim X2 lättanvänd oavsett om du är förstagångsanvändare eller tidigare har haft en annan pump. Du ställer enkelt in måltidsdoser (bolus). Du får hjälp av boluskalkylatorn att beräkna behovet av insulin för både kolhydrater och blodsockernivå. Du kan dessutom välja att dosera hela mängden direkt eller dela upp den och dosera över tid (förlängd bolusdos). Kalkylatorn i pumpen hjälper dig att addera de olika kolhydraterna i en sammansatt måltid. Unikt för Tandem t:slim X2 är att boluskalkylatorn också kan använda ditt senaste sensorvärde för att beräkna dosen (förutsatt att du har en aktiv CGM-mätning).

Unika fördelar:

 • Touchscreen i färg
 • Användarvänlig
 • Liten

Rubin medical användare t:slim

Med t:slim är det möjligt att
dosera mycket noggrant.
Marianne Bo Friis Läs mer

Med följarfunktionen kan dina anhöriga
följa dina värden på distans via smartphone

Pumpen är vattentålig, så du behöver inte
oroa dig om den skulle råka bli våt

Designad
för hållbarhet

Detta är en insulinpump som står för hållbarhet på flera olika sätt. Den har en mjukvara som går att uppdatera med nya funktioner, den har ett tåligt aluminiumskal som gör att den kommer hålla och se fräsch ut länge och att du slipper byta batterier innebär en stor besparing för miljön. Det inbyggda, laddningsbara batteriet har standard micro usb-anslutning så att du kan ladda via både vägguttag och t.ex. en dator. Batteriet har upp till en veckas drifttid och pumpen kan även användas under laddning. Tandem t:slim X2 är konstruerad för att klara av flera års dygnetrunt-användning och för att kunna följa med dig på promenader, träningspass och annat som hör ett aktivt liv till.

Insulinpumpen har ett slitstarkt skal i aluminium, skyddande kromlist och en display i slagtåligt, medicinskt klassat glas. Den är vattentålig,  så du behöver inte oroa dig om den skulle råka bli våt. Pumpen är utformad så att insulinreservoaren utgör en del av pumpens släta, platta baksida. Inuti reservoaren finns en påse som rymmer hela 300 enheter insulin. Denna design möjliggör en stor insulinmängd trots pumpens lilla format. Reservoaren byter du ut varannan till var tredje dag.Insulinet doseras med hög precision via Tandems unika Micro Delivery System.

Unika fördelar:

 • Laddningsbart batteri
 • Tåligt skal i aluminium
 • Rymmer 300 enheter insulin

Designad
för samarbete

Tandem t:slim X2 är den enda insulinpumpen som är integrerad med det mycket uppskattade CGMsystemet Dexcom G5 Mobile och senare versioner. Förutom att mäta ditt glukosvärde ger systemet dig information om ifall värdet rör sig uppåt eller nedåt och hur snabbt. Det finns även möjlighet för anhöriga att läsa av och följa glukosvärdet via smartphone. Pumpens inbyggda bluetooth möjliggör spegling av CGM-informationen till din smartphone, vilket är smidigt i många situationer. Tandem t:slim X2 är även kompatibel med analysprogrammet diasend för enkel uppföljning med din vårdgivare.

Unika fördelar:

 • Integrerad med Dexcom CGM-system
 • Kompatibel med analysprogrammet diasend
 • Följarfunktion för anhöriga och vänner

Rubin medical t:slim samarbete

Designad
för trygghet

Som användare måste du kunna lita på de hjälpmedel du använder dig av till 100 procent. Tandem t:slim X2 har en hög inbyggd säkerhet tack vare en programvara som förhindrar felaktig användning. Touchscreenen släcks automatiskt om den utsätts för oavsiktliga klick. Pumpen har ett inbyggt trygghetslarm som varnar vid insulintemperaturer under 2 °C och över 45 °C för att säkerställa att insulinet har fullgod effekt. Om du använder Dexcom G5 Mobile och senare versioner, kan du ta behandlingsbeslut på sensorvärdena. Med följarfunktionen kan du också låta dina anhöriga följa dina värden på distans via smartphone. För din trygghet finns Rubin Medicals support tillgänglig dygnet runt.

Inuti Tandem t:slim X2 ryms en banbrytande konstruktion för dosering – Micro Delivery System. Systemet har en kammare som fungerar som en sluss. Kammaren hämtar insulin från reservoaren och via slussen doseras insulinet ut till slangen i små mängder. Det innebär att du aldrig har direktkontakt med hela insulinmängden i reservoaren (som rymmer upp till 300 enheter). Kammaren eliminerar risken för oavsiktlig dosering.

Unika fördelar:

 • Med Dexcom G5 Mobile kan du ta behandlingsbeslut på sensorvärdena
 • Trygghetslarm

Översikt funktioner

t:slim X2 är upp till 38% mindre än andra pumpar, och samtidigt full av stora funktioner:

 • Rymmer hela 300 enheter
 • Micro-Delivery® Teknologi
 • Touchscreen med färgdisplay
 • Kompatibel med diasend
 • Uppdatera mjukvaran via dator
 • Standard micro usb-anslutning
 • Vattentålig
 • Slitstark aluminiumkonstruktion
 • Uppladdningsbart batteri
 • Inbyggd bluetooth

INFORMATIONSBROSCHYR

Överlägsen överblick

Med Dexcom får du tydlig översikt.

1. Du får påminnelser när sensorvärdet är högre eller lägre än dina personliga gränsvärden.
2. Färgkodad trendkurva gör att du enkelt kan upptäcka trender. Du kan se kurvan 1, 3, 6, 12 och 24 timmar bakåt i tiden.
3. Dexcom låter dig fatta behandlingsbeslut utan att behöva ta fingerstick.
4. Trendpilen visar vart ditt värde är på väg och hjälper dig att agera i tid.
5. Mängden insulin i kroppen visas och hjälper dig att dosera rätt.

Demoapp kommer snart

Vare sig du är redo för en ny pump eller om du bara vill testa Tandems enkla touchscreen i din mobil kan du snart göra det i vår demoapp.

Med den kostnadsfria appen t:simulator kan du testa och lära känna touchscreenen och funktionerna i Tandem t:slim X2 via din smartphone. Du kan också låta din familj prova appen för att förstå hur pumpen fungerar. Om du låter ”Funktionstips” vara påslagen, får du appens viktigaste funktioner demonstrerade och förklarade för att du ska få en smidig start med pumpen.

Få ut mer av ditt t:slim X2 system

Dexcom för kontinuerlig glukosmätning

CGM står för kontinuerlig glukosmätning och till skillnad från blodsockermätning mäter CGM-system ditt glukosvärde i vävnadsvätska kontinuerligt. Det innebär att du kan se om ditt blodsocker är på väg upp eller ned och hur snabbt det rör sig. Fördelen är att du får en bättre överblick och det har visat sig att användningen av CGM hos personer med diabetes typ 1 leder till jämnare och lägre blodsockernivåer, högre välbefinnande och en större nöjdhet medbehandlingen.*

Tidigare har man normalt behövt komplettera med blodsockermätning men här har Dexcom tagit ytterligare ett steg i utvecklingen. Dexcom (från G5 Mobile och framåt) är godkänt för att fatta behandlingsbeslut på sensorvärdet, vilket innebär att du i de flesta fall kan minska mängden blodsockermätningar.**

* ”Continuous Glucose Monitoring vs Conventional Therapy…”, The GOLD Randomized Clinical Trial, Lind mfl 2017. Se alla våra tillbehör på www.rubinmedical.se

** Om dina glukosvarningar och värden inte stämmer överens med dina symptom eller förväntningar eller om du tar läkemedel som innehåller paracetamol ska du ta fingersticksprov för att bekräfta din blodglukosnivå. Du behöver ta ett prov genom att sticka dig i fingret var 12:e timme i kalibreringssyfte.

Följ upp dina värden med diasend

Diasend är det mest använda systemet för digital interaktion mellan dig och din vårdgivare. Både Tandem t:slim X2 och Dexcom är kompatibla med diasend. Efter att ha laddat ner diasends programvara till din dator använder du pumpens usbanslutning för att ladda ner informationen från din pump. Informationen blir då synlig för din vårdgivare som kan analysera tillsammans med dig för att förbättra och optimera din behandling.

KONTAKTA OSS

Vi är här för att hjälpa dig, vänligen kontakta oss